Cách thay đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh

Thay đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh cho doanh nghiệp


Bạn phải nộp 01 bộ hồ sơ bao gồm:
1. Thông báo bổ sung ngành, nghề kinh doanh.
2. Quyết định về việc bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh của
- Hội đồng thành viên ( đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên);
- Chủ sở hữu công ty (đối với công ty TNHH một thành viên);
- Đại hội đồng cổ đông ( đối với công ty cổ phần);
- Các thành viên hợp danh ( đối với công ty hợp danh).
3. Biên bản họp về việc bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh của:
- Hội đồng thành viên ( đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên);
- Đại hội đồng cổ đông ( đối với công ty cổ phần); - Các thành viên hợp danh ( đối với công ty hợp danh).
4. Xuất trình bản chính và nộp bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp.
(Theo Luật sư Lê Xuân Hiệp tại danluat.thuvienphapluat.vn)
Tham khảo thêm các mẫu văn bản:
http://www.dpi.hochiminhcity.gov.vn/vie/nganhnghe-daduyet.htm

Bạn có thể làm qua công ty dịch vụ, tiền công bạn phải trả là 800.000 đồng, bạn sẽ được tư vấn luôn cách chọn ngành nghề.
Comments